embla

nordic foodaward

Mat till barn och unga 2017
Martina Jönsson, Hushållningssällskapet Halland Matlabbet
Youtube film

Matlabbet is for educators in preschools, schools for children with special needs and after school groups to inspire and increase knowledge to get children more

interested in and curious about food and Nordic food culture. Matlabbet is a concept created on the children´s terms and shows how food can be used for an educational purpose all through the chain of production. Food wastage and food and climate are other topics. Children are encouraged to learn more about taste, consistency and smell. www.matlabbet.nu

Read more >>
Matdestination 2017
Smaka på Västsverige
Youtube film

Taste of Western Sweden makes it easier to find restaurants, cafés, farms and producers that focus on the region´s food from sea, lake, field and forest. There is a 

direct connection to the raw material like fish and inland to farming and the pantry of the forest. Taste of Western Sweden strengthens the community and the bond between countryside and city.

Read more >>
Matentreprenör 2017
Bitte Persson
Youtube film

With great know-how, love for the farm and for their Scandinavian soil Larsviken Farm is now being run by its 7th generation. They cultivate the most important crop

in Nordic cuisine, potatoes. Larsviken closely follows gastronomical trends and adapts production and crops to the requests and needs of the customers. Larsviken constantly tries new types of potatoes which has resulted in a collection of around 550 varieties, among them many originals. Larsvikens Lantbruk is certified according to IP Sigill Frukt & Grönt.

Read more >>

Mathantverkare 2017
Thomas Berglund, Almnäs Bruk
Youtube film

Thomas Berglund, runs a unique cheesemaking built on old, traditional Swedish recipes. The farm dates back to the 13th century and it has control over the whole 

cheesemaking process from the cultivation of grain feed to milking, yelling and storing. The work has been passed down through the generations and the result is not only great cheeses that travel the world but also a vibrant countryside and a unique cultural environment.

Read more >>


Matkommunikatör 2017
Hans Naess
Youtube film

A beacon in the world of food with his honesty, resolve and intelligence. With a unique and rare capacity to think strategically combined with an outstanding ability to

stress what is important in short, vigorous sentences and to get the message across to those who really need to listen. Has created platforms in order to get the message out. Founder of Gastronomical conversations, Gastronomical forum, The competition Matverk (Foodcraft), The Turnip academy.

Read more >>

Mat till många 2017
Annika Unt
Youtube film

Creates positivity and joy around the public meal. Inspires both staff and students with nutrition, health, education and a wide knowledge, always focusing on the joy 

of eating. She stresses the fact that Sweden is unique with its free school meals to all students, she puts the focus on Swedish flavors, local producers and the understanding of where the food comes from.

Read more >>

Råvaruproducent 2017
Kerstin Björklund, Warbro Kvarn
Youtube film

Kerstin Björklund, Warbro Kvarn, has lifted the grain that is processed at her family´s mill from being a low priority staple to a high quality raw material. A forerunner

in cultivating and in spreading knowedge about historical crops and their uses. She continues to develop flour for bread and now also malt for making beer.

Read more >>

Premiär för Embla

De Nordiska Bondeorganisationers Centralråd (NBC) går nu samman för att etablera det nya nordiska matpriset Embla. Embla är namnet på den första kvinnan inom den nordiska mytologin och nu också på det första samnordiska matpriset. Embla kommer att utdelas vartannat år och premiärutdelningen av matpriset sker i Danmark den 24 augusti 2017 med Landbrug&Fødevarer som värd. Prisutdelningen sker vid Miljö- och matministeriets konferens, ”Better Food for More People” i Köpenhamn under Copenhagen Cooking & Food Festival. Syftet med Embla är att lyfta fram den närproducerade kvalitativa nordiska maten. Projektet stöds av Nordiska Ministerrådet som har som mål att stärka den gemensamma nordiska matkulturen och matidentiteten och öka intresset för nordisk mat utanför Norden. Tävlingen startar den 14:de mars där man kan nominera kandidater inom sju olika kategorier.

På den här webbsidan kan du anmäla dig själv, en kollega eller någon annan som du tycker har inspirerat eller främjat nordisk mat.

Vi vill hylla och lyfta fram de personer som sätter färg på det nordiska köket och bidrar till att hela det kulinariska området blir ännu mera fantastiskt. De som utvecklar och främjar våra mattraditioner och vårt nordiska kulinariska arv. Och inte minst alla de som odlar och producerar de unika råvarorna till glädje för alla matintresserade konsumenter i hela Norden.

Organisationerna bakom Embla

Nordiska Bondeorganisationers Centralråd består av: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Finland Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, Finland Norges Bondelag, Norge Bændasamtök Íslands, Island Landbrug & Fødevarer, Danmark Lantbrukarnas Riksförbund, Sverige Bóndafelag Føroya, Færøerne (är inte en del av NBC, men av styrgruppen för Embla), Ålands Landsbygdscentrum, Åland (är inte en del av NBC, men av styrgruppen för Embla)

Kategorier

Mat till barn och unga 2017

Priset ges till en person eller organisation som har utvecklat en idé eller ett koncept som tydligt bidrar till att utveckla kommande generationers kännedom och kunskaper om nordisk mat och matkultur.


Matdestination 2017

Priset ges till en förening, institution eller Företag som har samlat råvaruproducenter, restauranger och andra lokala aktörer för att lyfta en geografisk destination genom matkultur, samarbete och gemenskap.


Matentreprenör 2017

Priset ges till en person, verksamhet eller organisation som har utvecklat en ny metod med attraktionskraft och marknadspotential med tydligt nordiskt ursprung.


Mathantverkare 2017

Priset ges till en mathantverkare som har utvecklat en unik produkt som representerar hög gastronomisk kvalitet och bygger på speciella nordiska råvaror och hantverkstraditioner.Matkommunikatör 2017

Priset ges till en person, medium eller koncept som förmedlar glädje i och stärker kännedomen om nordisk mat


Mat till många 2017

Priset ges till en person, företag eller organisation, som har gjort en extraordinär insats för att främja matglädje, kvalitet och nordisk matkultur i offentliga måltider.


Råvaruproducent 2017

Priset ges till en bonde, fiskare, jägare, odlare, bär- eller svampplockare osv. som skapar högkvalitativa råvaror med god smak, med ursprung i Norden. (Råvaran ska ha skapats genom att producera, odla, uppföda, fånga eller plocka produkten)

F & S till Embla

• Anmälan till Embla 2017 öppnas den 14 mars 2017 kl. 12.00.

• Anmälningstiden avslutas den 17 april kl. 12.00.

• Du kan nominera dig själv, din organisation eller den verksamhet, som du jobbar för. Du kan också anmäla andra personer, organisationer eller verksamheter.

• När du anmäler en kandidat, så informera gärna i god tid din kandidat om anmälan till Embla.

• Det är gratis att anmäla sig till Embla, och det är även gratis att delta i tävlingen den 24 augusti. Den nominerade förväntas delta i tävlingen i Danmark den 24 augusti. De finländska arrangörerna står för både de finländska nominerades rese- och logikostnader.

• Nej. De anmälda kandidaterna skall ha sin verksamhet förankrad i ett nordiskt land för att kunna tas i beaktande för nomineringen

• De överordnade kriterierna finns på webbsidan under ”kategorier”.

• Kriterierna för de enskilda sju Embla-priserna finns i anmälningsformuläret.

• Den nationella juryn.

• Den samnordiska juryn består av tre medlemmar från respektive land. Finlands jurymedlemmar är Johan Åberg (jordbrukare och lantbruksdirektör), Riitta Mustonen (matjournalist) och Kim Palhus (kock).

• Jurymedlemmar kan inte rösta på nominerade /kandidater från sitt eget land.

• Alla anmälda får besked senast den 9 maj 2017 huruvida de är nominerade. Motiveringar ges inte i samband med nomineringarna.

• Den 24 augusti på Rådhuset i Köpenhamn i samband med toppmötet ”Better food for more people”.

• Ja. De nominerade förväntas delta både i middagen på kvällen och i prisfesten den 24 augusti på toppmötet ”Better food for more people”

• Den nominerade få ta med en gäst till tävlingen den 24 augusti, som även inbjuds till prisfesten på rådhuset. Till den efterföljande middagen och prisöverlåtelsen är enbart den nominerade inbjuden på grund av begränsat antal platser. De finländska arrangörerna står för både de finländska nominerades och följeslagares rese- och logikostnader.

Villkor för anmälan till Embla – Det nya nordiska matpriset

Anmälan till Embla 2017 öppnas den 14 mars 2017 kl. 12.00 på www.emblafoodaward.com

• Du kan nominera dig själv, din organisation eller den verksamhet som du arbetar för. Du kan också anmäla andra personer, organisationer eller verksamheter. Den 17 april 24.00 avslutas möjligheten till nomineringar.

• Var gärna ute i god tid när du vill nominera din kandidat, organisation eller förening. Informera även den du nominerar i god tid om din anmälan till Embla.

• Följ de enkla instruktionerna i samband med anmälan.

• Följ instruktionerna och var noggrann i din beskrivning så att juryn har bästa möjliga information för sin bedömning.

• Alla anmälningar sänds först till den nationella juryn som nominerar vidare till landets kandidater till den samnordiska juryn. Den nationella juryn utser en nominerad kandidat i varje kategori – totalt sju nominerade från respektive nordiskt land. Jurymedlemmar kan inte rösta på kandidater från sitt eget land.

• Alla anmälda får besked om de är nominerade innan den 9 maj 2017. Motiveringar ges inte i samband med nomineringarna.

• Anmälan till Embla är kostnadsfritt, och de nominerade deltar gratis i prisceremonin i Danmark i samband med tävlingen.

• Omkostnader i anslutning till resan och vistelsen i Danmark den 24 augusti bestäms landsvis.

• De anmälda kandidaterna ska vara lokalt förankrade i respektive nordiskt land för att kunna delta i i nomineringsprocessen.

• Även Färöarna, Grönland och Åland deltar med egna kandidater i tävlingen. Nomineringar från dessa områden går direkt till den samnordiska juryn och de nominerade konkurrerar på samma villkor som nominerade från respektive nordiskt land

• Den samnordiska juryn består av tre medlemmar från respektive land och samlas den 23 augusti 2017 i Köpenhamn där vinnarna i de olika kategorierna utses.

• Reservera den 24 augusti 2017 då tävlingen hålls i Danmark.

• En middag för juryn, de nominerade och representanter från de nordiska länderna hålls den 23 augusti på kvällen.

• Den 9 maj 2017 sänds ett pressmeddelande, där de nominerade kandidaterna offentliggörs. • Vinnarna presenteras i samband med toppmötet ”Better food for more people” den 24 augusti i Köpenhamn. De nominerade förväntas delta vid prisfesten den 24 augusti på toppmötet ”Better food for more people”.

Den svenska juryn

Kok

Fredrik Eriksson

Kock, köksmästare som driver de egna restaurangerna Långbro Värdshus och Aspholmen, Styrelseuppdrag: Årets Kock AB, Föreningen Årets Kock AB. Gastronomi Sverige AB – Bocuse d´Or, Bomans Hotel Trosa. Ladda ner pressfoto.

Repræsentant for primærbestyrelsen

Jan Ehrensvärd

Ledamot i riksförbundsstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund. Jan Ehrensvärd, äger och driver Tosterups gård på Österlen i Skåne där han bland annat odlar spannmål, oljeväxter och sockerbetor samt satsar på en ny äppelodling. Jan Ehrensvärd tog över gården 2009. Dessförinnan arbetade han många år inom näringslivet på exempelvis Electrolux och Tetra Pak. Idag har Jan Ehrensvärd flera styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i TreForm Packaging AB samt ledamot i Alsoca Förvaltning AB. Jan Ehrensvärd är utbildad reservofficer i marinen och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Ladda ner pressfoto.

Madkommunikatør

Lena Johansson

Chefredaktör, Land Lantbruk & Skogsland, journalist. Bor i Stockholm, uppväxt på gården Härfsta, utanför Enköping som Lena äger tillsammans med sina syskon. Tidigare kommunikationschef på LRF, med ansvar för webb, internkommunikation och olika kommunikationsprojekt. Vice ordförande i föreningen Skogs- och Lantbruksjournalister, styrelseledamot i internationella föreningen för lantbruksjournalister.
Media

Coming soon